Zakup nieruchomości przez cudzoziemców. Poznaj nowelizację ustawy.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców. Poznaj nowelizację ustawy.

Nowelizacja ustawy

02.12.2016 roku, Sejm uchwalił nowelę ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zakłada ona rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przesyłania dokumentów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pełna zgoda Sejmu

Za nowelizacją ustawy głosowało 345 posłów. Dzięki zmianom, szef Ministerstwa będzie miał możliwość uzyskania bardziej szczegółowych informacji o zakupie nieruchomości przez obcokrajowców. Według najnowszych przepisów, poszerzony zostanie katalog nadsyłanych dokumentów przez notariuszy. Obecnie obejmuje on akta notarialne. Niebawem będą to też akta poświadczenia dziedziczenia oraz protokół dziedziczenia.

Ustawa dotyczy także umów zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków z poświadczonymi notarialnie podpisami, według których cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje albo ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, której jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, znajdującej się w Polsce.

Wcześniej, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymywał tego typu informacje wyłącznie z sądów i od notariuszy. To właśnie od posiadania kompletnych danych w tej sprawie zależy terminowość przesyłania dokumentów.

Dodatkowo, nowelizacja ustawy zakłada, iż organy administracji publicznej będą zobowiązanie do przesyłania Ministerstwu ostatecznych decyzji administracyjnych, według których cudzoziemiec kupił nieruchomość. Pozwoli to resortowi spraw wewnętrznych na uzyskanie wglądu w transakcje z udziałem obcokrajowców, a co za tym idzie szybszą reakcję gdy zostanie stwierdzone naruszenie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Większa kontrola MSWiA

Ustawa pochodząca z 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zakładała, że tego typu zakupy wymagają wydania pozwolenia przez szefa MSWiA, gdy Ministerstwo Obrony nie wniesie sprzeciwu. W przypadku nieruchomości rolnych zezwolenie musiało wydać także Ministerstwo Rolnictwa.

Dzięki temu resort spraw wewnętrznych ma uzyskać pełniejszą wiedzę o transakcjach z udziałem cudzoziemców i umożliwić szybszą reakcję, w przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Zalecenia NIK

Ustawa uległa zaostrzeniu w konsekwencji zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, prowadzonych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie, Wrocławiu oraz w Szczecinie, w latach 2011 -2013. W wyniku kontroli ustalono, że dotychczasowe przepisy są niewystarczające i nie zapewniają pełnej informacji oraz dokumentacji dotyczących transakcji kupna nieruchomości przez cudzoziemców. A w konsekwencji są one nieprawidłowo rejestrowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Zmiany wejdą w życie już w styczniu

Oczekuje się, iż nowe przepisy wejdą w życie, za wyjątkiem jednego przepisu, już w styczniu 2017 roku. Według danych, które podaje MSWiA, w 2015 roku cudzoziemcy zakupili w Polsce ponad 460 hektarów ziemi. W 2014 roku było to ponad 1000 hektarów, a w latach 1990 do 2015 wydano łącznie 25 000 pozwoleń na zakup gruntów, liczących ponad 52 000 hektarów.

img

Anna Potocka

Powiązane posty

Jak nie stracić, kupując mieszkanie na rynku wtórnym

W obecnym czasie największą popularność odnotowują nieruchomości w stanie deweloperskim....

Czytaj więcej
Anna Potocka
przez Anna Potocka

Sprzedaż mieszkania a jego kolorystyka

Sprzedaż bądź wynajem mieszkania jest dla właściciela najczęściej procesem długotrwałym i...

Czytaj więcej
Anna Potocka
przez Anna Potocka

Jak wycenić luksusowe nieruchomości?

Luksus jest subiektywny. Trudno jednoznacznie ocenić czy dom bądź mieszkanie jest luksusowe czy...

Czytaj więcej
Anna Potocka
przez Anna Potocka

Join The Discussion